2018Brabant – Communicatiemanager

Begin 2009 begon ik als communicatiemanager voor Brabant2018 Culturele Hoofdstad van Europa. 
Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de huisstijl werkte ik met Erik Kessels aan het gezicht van de kandidatuur van Brabant, geïnspireerd op de visie van Li Edelkoort. Ik zette de grote lijnen uit en al snel stonden we positief vermeld in een groot artikel in de Volkskrant over de Nederlandse kandidatuur in 2018.

Gezicht geven aan een abstracte ambitie

BrabantStad Culturele Hoofdstad worstelde met een probleem.  Hoe geef je gezicht aan de toekomst? Hoe zorg je ervoor dat een nog onbekend fenomeen als BrabantStad, een samenwerkingsverband, visueel tot leven komt in een ambitieuze campagne? En hoe krijg je die gedragen door de 5 steden en het land ertussen?

BrabantStad, het samenwerkingsverband van Breda, Eindhoven, Helmond,‘s-Hertogenbosch en Tilburg met de provincie Noord-Brabant, wil zich kandidaat stellen als Culturele Hoofdstad van Europa. Nederland is in 2018 met Malta weer aan de beurt om een hoofdstad te leveren. Naast BrabantStad waren aanvankelijk in de race: Utrecht, Den Haag, Maastricht, Friese steden, en Almere, de Hanzesteden, Arnhem-Nijmegen. Inmiddels hebben de laatste drie zich teruggetrokken.

Ordinary <> Extra-ordinary

Li Edelkoort kreeg de opdracht om de visie op Brabant richting 2018 te ontwikkelen. Steekwoorden in haar visie: ordinary vs. extra-ordinary. Brabant is de optelsom van ‘gewoon’ gebleven mensen die samen iets ‘ongewoon’ moois voortbrengen. Ik werkte al eerder samen met haar op de Design Academy Eindhoven. Ze gaf 2018Brabant een inspirerende schets als stevig vertrekpunt.

Met Erik Kessels van KesselsKramer zocht ik naar de unieke positionering van Brabantstad in de race naar de titel. ‘De kracht van Brabant zit in het leggen van verbindingen tussen mensen, steden, disciplines, organisaties en industrieën, met een indrukwekkend resultaat.’ De campagnevoering naar 2018 bestaat uit het zichtbaar maken van die Brabantse samenwerking.  Samen op weg naar Culturele Hoofdstad. Onder inspiratie van Wim vd Donk leidde dit tot ‘De kunst van het samen leven.’

De kunst van het samen leven

We creëerden draagvlak bij de vijf steden en de provincie door partijen te betrekken bij deze positionering, bij het ontstaan van de naam en het uiteindelijke ontwerp en gebruik van het logo. In deze fase varieerde de inhoud van mijn werk van enerzijds de communicatiestrategie uitzetten en uitvoeren en daarbij  overheidscommunicatie bedrijven en het draagvlak groter maken. Anderzijds stuurde ik creatieven aan en organiseerde met het team grote bijeenkomsten en inspiratiesessies voor het Brabantse culturele veld. Geen van de steden mocht afhaken. We gaan er samen voor, ondanks de economische crisis.

2018Brabant Culturele Hoofdstad van Europa/kandidaat

De huisstijl ontstond en werd gedragen door de vijf partnersteden. We maakten een begin met briefpapier, posters, advertenties,  een creatieve website en een folder. Ook werd het programma ‘Kracht van Brabant’ (Omroep Brabant) geproduceerd samen  met Frank Lammers.  Ik onderhandelde met Omroep Brabant over zichtbaarheid in leads en de trailer, op merchandise etc. en droeg ideeën aan voor de inhoud van de afleveringen. Frank Lammers ging op bezoek bij Brabantse toppers, grote uitvindingen en ander moois. Brabant op haar best, in vele opzichten.
Na een jaar beëindigde ik mijn opdracht bij 2018Brabant en ben ik een meer creatieve weg ingeslagen.